Ние сме лидер в изграждането на шумоизолиращи стени, които се монтират край  магистрали, жп линии, летища и навсякъде там, където шума застрашава човешкото здраве и комфорт.

ИНВЕСТ РЕМЕКС успешно реализира инвестиции в сферата на шумоизолацията в Европа, а вече и в България.

ИНВЕСТ РЕМЕКС подготвя и изпълнява проекти свързани с изграждането на шумоизолиращи стени. Главната ни цел е защита на околната среда от вредното влияние на шума.

Нашата дейност обхваща всички етапи на изграждане на шумоизолиращите стени –  проектиране, производство и монтаж.

Различните области на реализация стават чрез нашите целеви фирми специализирани в поетапните дейности на проекта.

ИНВЕСТ РЕМЕКС е фирма, изцяло изполваща нови технологии и иновации за да издържи на спецификата на днешния ден и на пазарните тенденции.

Опита, който получихме в Полша позволява да предложим на нашите партньори качество и професионализъм, а дългогодишното ни сътрудничество със специалисти в сферата на шумоизолацията ни дава допълнителени умения за по-добрата реализация на възложените ни проекти.