Шумозашитни стени

Алуминиеви акустични екрани

 • Версия ИНВЕСТ РЕМЕКС СТАНДАРТ- едностранно шумоизолиращ от профилирана алуминиева ламарина с дебелина 1,2-1,5mm (предната ламарина перфорирана) с пълнеж шумоизолационни материали от минерална вата с дебелина 50 mm и гъстота 100-120 kg/m3, предпазена от перфорираната страна на касетата със стъклено було. Пластовете минерална вата са стабилно фиксирани към стената на перфорираната касета.
 • версия ИНВЕСТ РЕМЕКС PA двустранно шумоизолиращи от профилирана алуминиева ламарина с дебелина 1,2-1,5mm (предната и задната ламарина са перфорирани) с пълнеж шумоизолационни материали от два пласта минерална вата с дебелина 50 mm и гъстота 80-120 kg/m3, между които е стабилно фиксирана битумна плоча или керамично-трескова плоча. Пластовете минерална вата са добре предпазени отвън със стъклено було.
 • Всички панели ИНВЕСТ РЕМЕКС се произвеждат по конкретни размери, благодарение на което не се налага тяхната преработка на местото на монтажа.

Алуминиево – акрилни екрани

Панелите във всичките си размери притежават собствени сглобка (перо-нут) , както и втвърдяващи алуминиеви странични капаци, заедно с гумени монтажни уплътнители.

 • Препоръчва се панелите да се монтират в хоризонтална позиция , при което се елиминира възможността за попадане на акустичен материал между шумопоглъщащите стени.
 • Дебелината на панелите ИНВЕСТ РЕМЕКС е съобразена с техният монтаж с профили HEB.
 • Достъпни са всички цветове за лакирани повърхности от палитрата RAL.
 • Съществува възможност за различен цвят на предната и задна страна на касетата.
 • Възможност за изработка на произволна обработка от алуминеви ламарини в зависимост от конкретния проект.
 • ИНВЕСТ РЕМЕКС дава 5 годишна гаранция за предлаганите материали .
 • Възможност за прилагане в ивица – зона разделящи двете платна на шосето (панелите поглъщат шума от двете страни имат двойно изпълващ материал и перфорирано покритие)
 • Възможност за комбиниране с друг вид шумови барирери , напр.прозрачни прегради (акрилно стъкло, плексиглас, лексан и др.)
 • Възможност за поставяне на растителност , както при преградите тип Зелена стена.

Дървено – бетонни композитни екрани

От години , един от най-популярните материали, използвани в Европа за производство на шумови бариери , е дървено-бетонен.Този материал е получен при свързване на фрагменти от минерализирано дърво с портландски цимент. Среща се под различни търговски наименования, но притежава общите предимства на цялото семейство, които обуславят неговия успех в този бранш.Този тип са особено популярни в страните, където масово са изградени шумови бариери и където автомагистралите са за пример на другите, става въпрос за страни като Австрия, Германия и Швейцария. В страни, с такава висока строителна култура, от години се оценяват качествата на този материал, които не могат да бъдат поставени под съмнение. Дървото, свързано с цимента, създава такъв материал, който учудва с постигнатите параметри.Акустичните и термични качества, в съчетание с издръжливостта и естетиката, обуславят голямата популярност на тази материал. Направените изследвания поставят тази група продукти сред най-ефективните шумови бариери, с параметри значително превишаващи поставената задача.

Ефективността на този вид шумови бариери е 14 dB , което поставя един нов стандарт.

Гаранцията е минимум 30 години, този вид материал, масово използван в други страни, си е създал много добро име относно своята издръжливост и поведение по време на ескплоатация.

Акустични екрани тип „Зелена стена“

 

 

 

 

 

 

Дървено – растителни екрани