Естетика и големи възможности за проектиране.

Панелите на ИНВЕСТ РЕМЕКС са проектирани така, че освен , че изпълняват своята основна функция – защита от шума, имат , също така и високи естетически качества. Иновационният начин на свързване на панелите, дава възможност за монтаж не само по традиционният начин на хоризонтално свързване, но и на вертикално, както и за комбиниране с други материали , използвани при направата на шумови бариери. Панелите се произвеждат в различни размери, според изискванията на клиента (до 5000mm) и могат да бъдат боядисани в избран цвят от палитрата RAL.

Лесен монтаж

Панелите на ИНВЕСТ РЕМЕКС са снабдени със собствени стабилизиращи уплътнители, благодарение на което монтажът се извършва едиствено посредством спускане на касетата в предварително приготвена за целта конструкция.Ниското тегло на елементите, монтирани по традиционният начин, дава възможност за монтаж без използването на крик.Панелите се доставят на мястото за монтаж на добре осигурени палети за многократна употреба, което дава възможност те да се нареждат и монтират непосредствено от камиона.

Широка употреба

Благодарение на най-добрите си акустични параметри, панелите на ИНВЕСТ РЕМЕКС могат да бъдат използвани както при сухопътното и железопътно строителство, така и при промишленото строителство.

Панелите могат да бъдат използвани както при появата на едностранен шум (едностранно шумоизолиращи) , така и при появата на шум от двете страни (двустранно шумоизолиращи).