Функцията на търговския отдел е да консултира и предлага удачни варианти при избора на най-добро решение от гледна точка на нуждите на всеки клиент. Въз основа на това търговския отдел изготвя цялостна оферта за клиента.

Понеже искаме по-добре да Ви запознаем със спецификата на нашата работа и предлаганите от нас продукти и услуги ние организираме специални маркетинг акции, срещи, дни на отворените врати